Det kan være mange grunner til å gå til psykolog, alt fra lettere psykiske vansker til mer omfattende og langvarige psykiske vansker. Enten hos deg selv eller for eksempel hos barnet eller ungdommen din. De fleste av oss opplever perioder i livet som kan være krevende, på jobb, skole eller privat. Da kan rask tilgang til psykolog bidra til å forebygge og redusere vanskene.

 

Angst, depresjon, tvangstanker, forvirring, grubling, bekymring, opplevde traumer, konflikter, familievansker, jobbrelaterte vansker, skolerelaterte vansker, livskriser, sorg eller ulykker, endringer i livet, behov for psykologisk rådgivning.

For noen er en eller noen få timer tilstrekkelig, for andre kan det være snakk om mer langvarig behandling. Dette blir vi enige om.

Artikkeltype *
Tittel *
Fremhevet bilde
Maximum file size: 5 MB
Innhold
Legg ved dokument
Maximum file size: 20 MB
PDF, Word eller Excel
Galleri
Maximum file size: 10 MB
Legg til bilder til galleri