Kathrine S. Lorentz

Psykologspesialist i klinisk psykologi, medlem i Norsk Psykologforening (NPF)

For tiden tar jeg kun oppdrag som barnefaglig sakkyndig og som fagkyndig medlem, samt veiledningsoppdrag.

Jeg ble utdannet Cand. Psychol. ved Universitetet i Oslo i 1995, og fikk da autorisasjon som psykolog samme år. Jeg ble godkjent psykologspesialist i 2004, og har to psykologspesialiteter (spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og spesialist i klinisk samfunnspsykologi).

 • Nittedal kommune, PP-tjenesten, 1995-1998.
 • Skedsmo kommune Psykisk helsevern, 2001-2004.
 • Akershus fylkeskommune Psykologisk barnevernteam, 1998-2000.
 • Trondheim kommune, BFT Østbyen bydel, helsestasjonspsykolog 2005-2008.
 • Alternativ Til Vold (ATV), Oslo, 2000.
 • Coperiosenteret AS, Trondheim, 2004.
 • St. Olavs Hospital, Psykisk helsevern, BUP-klinikk, 2008-2015
 • Statens sivilrettsforvaltning, medlem i Barnesakkyndig kommisjon, 2010-2020.
 • NTNU, Institutt for psykologi, Trondheim, siden 2010.

Jeg har godkjenning som Marte Meo-terapeut fra Maria Aaarts i Nederland og fra Trondheim (videobasert samspillsbehandling, veiledning av samspill mellom foreldre og barn). Jeg har godkjenning fra EMDR Norge som EMDR-terapeut og EMDR-nasjonal veileder (traumebehandling). Jeg har tilleggsutdanning i flerkulturell pedagogikk, og har erfaringer med å arbeide med flerkulturelle problemstillinger, og med å bruke tolk.

Fagetikk

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening. Det innebærer at jeg har forpliktet meg til å arbeide i tråd med gjeldende fagetiske standarder.

Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klientene. En eventuell klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Helsetilsynet eller til Norsk Psykologforening.

Språk: Norsk og engelsk.
E-post: asgeir@sonstad.no

Asgeir Sonstad

Psykolog, medlem i Norsk Psykologforening (NPF)

Jeg jobber på kveldstid med ungdom og voksne, og tar oppdrag for både privatpersoner og offentlige instanser.

Jeg ble utdannet Cand. Psychol. ved Universitetet i Oslo i 1995, og fikk autorisasjon som psykolog samme år.

 • Habiliteringstjenesten for voksne, Sør-Trøndelag, 1998-2001.
 • St. Olavs Hospital, BUP Lian, utredningsavdelingen, 2001-2005.
 • Bufetat, Inntak og fosterhjemsrekruttering Trøndelag Sør, 2005-2008.
 • St. Olavs hospital – Klinikk rus og avhengighetsbehandling, Ungdomsavdelingen, 2008-2012.
 • Bufetat, Inntak og fosterhjemsrekruttering Trondheim, 2012- d.d.

Har arbeidet med både barn, ungdom og voksne, inkludert mennesker med spesielle behov (utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser, Asperger syndrom o.l.). Lang erfaring i arbeid med ungdom, inkludert utredning og behandling innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, rusfeltet og barnevern.

Jeg har arbeidet i mange år i det statlige barnevernet (Bufetat), hvor hovedoppgavene har vært vurderinger av behov hos barn og unge i en vanskelig livssituasjon, bistand til forståelse av psykiske lidelser og hvordan dette kommer til uttrykk, samt veiledning til beredskapshjem, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner.

Innen psykologisk behandling er det arbeid med angst, depresjoner, kriser og traumer hos ungdom og voksne jeg har spesielt lang erfaring med. I tillegg har utredning og forståelse av psykologiske tilstander preget mye av mitt arbeid innenfor det kliniske feltet.

Fagetikk

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening. Det innebærer at jeg har forpliktet meg til å arbeide i tråd med gjeldende fagetiske standarder.

Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klientene. En eventuell klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Helsetilsynet eller til Norsk Psykologforening.

Språk: Norsk og engelsk.
E-post: asgeir@sonstad.no

Artikkeltype *
Tittel *
Fremhevet bilde
Maximum file size: 5 MB
Innhold
Legg ved dokument
Maximum file size: 20 MB
PDF, Word eller Excel
Galleri
Maximum file size: 10 MB
Legg til bilder til galleri